Breaking NewsSME Newsข่าว

ตลาดนัดข้าวเปลือกช่วยชาวนาพิจิตร

ตลาดนัดข้าวเปลือก
แชร์

“พาณิชย์” ชี้ กรณีโรงสีใน จ.พิจิตรหยุดรับซื้อข้าวส่วนใหญ่เป็นโรงสีขนาดกลางและเล็ก เกิดจากไม่มีศักยภาพในการแข่งขัน แต่ไม่ต้องห่วง เพราะมีโรงสีขนาดใหญ่ ที่มีเงินทุนมีกำลังการผลิต เปิดดำเนินการได้ตลอดทั้งปีและรองรับผลผลิตข้าวเปลือกได้กว่า 9.5 แสนตันต่อปี ส่วนในพื้นที่ห่างไกลได้จัด ตลาดนัดข้าวเปลือก ประสานโรงสีเข้าไปรับซื้อแล้ว

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เผยว่า ตามที่มีการนำเสนอข่าวว่าโรงสีในพื้นที่จังหวัดพิจิตรกำลังประสบภาวะวิกฤติ เนื่องจากโรงสีที่เคยรับซื้อข้าวจากชาวนาเริ่มหยุดรับซื้อข้าวจากเกษตรกรและทยอยปิดกิจการ กระทรวงพาณิชย์ ขอชี้แจงว่า จากการตรวจสอบพบว่าส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการโรงสีข้าวขนาดเล็กและขนาดกลาง เพราะไม่มีศักยภาพในการแข่งขัน ประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง จากการที่สถาบันการเงินได้จำกัดวงเงินสินเชื่อและต้องใช้หลักประกันที่สูงในการขอสินเชื่อของธุรกิจประเภทโรงสี ประกอบกับไม่มีคำสั่งซื้อข้าวสารจากผู้ส่งออกข้าว ทำให้ไม่สามารถรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรได้ตลอดทั้งปี และยังมีผู้ประกอบการโรงสีจากจังหวัดใกล้เคียงเข้ามารับซื้อในพื้นที่ ทำให้เกิดการแข่งขันสูง

นายบุณยฤทธิ์กล่าวว่า “ จังหวัดพิจิตรมีโรงสี ทั้งหมด 37 ราย เป็นโรงสีขนาดใหญ่ มีเงินทุนมาก มีกำลังการผลิตรวม 9.52 แสนตันต่อปี ถือว่ากำลังการผลิตเกินกว่าปริมาณข้าวที่มีอยู่ในพื้นที่ สามารถรองรับผลผลิต สี แปรสภาพข้าวเปลือกในพื้นที่ได้หมดในระยะเวลาเพียง 75 วัน จึงถือเป็นพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูง และมีโรงสีขนาดกลางและเล็ก 27 ราย ส่วนมากจะรับซื้อข้าวเปลือกชั่วคราว ในช่วงที่ผลผลิตข้าวเปลือกนาปีออกสู่ตลาดมากตั้งแต่เดือน ต.ค.-ม.ค. เนื่องจากมีปริมาณข้าวเปลือกมากเพียงพอที่จะสามารถดำเนินกิจการได้โดยไม่ขาดทุน”

ขณะเดียวกัน รัฐบาลได้มีแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีช่องทางในการจำหน่ายข้าวเปลือกในราคาที่เหมาะสม ได้แก่ การจัดตลาดนัดข้าวเปลือก โดยเชื่อมโยงโรงสีในจังหวัดและนอกพื้นที่เข้ามาแข่งขันรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรโดยตรง เกษตรกรมีช่องทางเลือกและมีอำนาจต่อรองในการขายมากขึ้น รวมถึงได้รับความเป็นธรรมทางด้านราคา การชั่งน้ำหนักและการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตร เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการปิดกิจการของโรงสีที่อาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกรที่อยู่ห่างไกลจากโรงสี และการเสียโอกาสในการนำผลผลิตไปขายได้ในราคาที่เหมาะสม

“นอกจากนี้ ยังได้จัดโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการค้าข้าวให้สามารถรับซื้อข้าวเปลือกในช่วงต้นฤดูที่ผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากจากเกษตรกร โดยไม่ต้องเร่งระบายผลผลิตอีกด้วย” อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น