Knowledge

เอสเอ็มอีไทย
Breaking NewsBusiness TipsKnowledgeNewsSME NewsTools

เอสเอ็มอีไทย ไปได้ไกลแค่ไหนในตลาดส่งออกอาเซียน

สำหรับกลุ่มสินค้าอุปโภค-บริโภค ที่มีเอสเอ็มอีไทยอยู่เป็นจำนวนมากนั้น มองว่าสู้ลำบาก เพราะโดนบริษัทผู้ส่งออกรายใหญ่ๆเอาไปกินหมด หากต้องการส่งออกให้ได้จริงๆ ก็อาจต้องเข้าระบบของยี่ปั๊ว-ซาปั๊ว ให้เขานำสินค้าเราเข้าไปด้วยคอนเน็คชั่นต่างๆที่เขามี
การสร้างความแตกต่าง
Business TipsHowToKnowledgeSelf Development

เอาชนะคู่แข่งขัน ด้วยการสร้างความแตกต่างให้สินค้าและบริการ

การสร้างความแตกต่าง สามารถทำได้โดยไม่จำกัดอยู่ที่ตัวสินค้าเท่านั้น แต่อาจรวมไปถึงช่องทางการจัดจำหน่าย ภาพลักษณ์ของร้านค้า หรือการบริการ อย่างไรก็ตามการสร้างความแตกต่างที่ชัดเจนที่สุด ก็คือการสร้างความแตกต่างที่ตัวสินค้าเพื่อเป็นจุดขาย ด้วยวิธีการต่อไปนี้
1 2 3 289
Page 1 of 289