Case Study

ชาปราณจขันธ์ ชาสมุนไพร
Case StudyInterviewSME Inside

ชาปราณจขันธ์ ชาสมุนไพร ช่วยลดความดัน-หัวใจ-เบาหวาน-ไขมัน

ชาปราณจขันธ์ เป็นชาชงสมุนไพรอายุรเวท แบบออร์แกนิค 100% มีส่วนผสมของสมุนไพร 5 ชนิด ประกอบด้วย เจียวกู่หลาน ใบหม่อน ผักเชียงดา หญ้าหวาน และเห็ดหลินจือ
1 2 3 62
Page 1 of 62