archiveการแปรรูปอาหาร

Business TipsKnowledge

โอกาส SMEs ไซส์เล็ก “ช่องว่างธุรกิจอาหารแบรนด์ไทยส่งออกไกลไปญี่ปุ่น”

ด้วยพฤติกรรมชาวญี่ปุ่นที่เปลี่ยนแปลงนี้ จึงทำให้มูลค่าตลาดอาหารเหล่านี้มีขนาดใหญ่ และด้วยความหลากหลายของผลิตภัณฑ์จึงทำให้ SMEs ไทย ยังมีโอกาสบุกตลาดอยู่เสมอ หากสามารถพัฒนาและวิจัยสินค้าได้เหมาะสมกับตลาดนั้นๆ
The Success Story

รายการ The Success Story 18/04/57

บริษัท แปรซีฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด (PfP) ทีทำการแปรรูปอาหารด้วยความใส่ใจและเน้นความสะอาด ถ่ายทอดโดย คุณทวี ปิยะพัฒนา กรรมการผู้จัดการ ที่จะถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นมาและวิธีการบริหารคนให้มีความสุขกับงาน