archiveกู้สินเชื่อ

Knowledge

เคล็ดไม่ลับพิชิตแหล่งเงินทุนของSMEs

ช่วงเศรษฐกิจที่ชะลอตัวแบบนี้บางธุรกิจก็อาจจะเริ่มประสบปัญหาเรื่องสภาพคล่องกันอยู่ไม่มากก็น้อย ซึ่งทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้ธุรกิจมีสภาพคล่องมากขึ้นก็คงจะหนีไม่พ้นการเข้าไปขอเงินทุนจากสถาบันการเงิน เพื่อทำธุรกิจส่วนตัว แต่การที่จะเข้าไปขอเงินทุนจากสถาบันการเงินนั้นก็ไม่ได้ง่ายเหมือนกับการหยิบยืมเงินจากคนภายในครอบครัว ดังนั้นหากเราคิดว่าจะต้องขอเงินทุนจากสถาบันการเงิน ก็คงจะต้องมีการปรับแต่งธุรกิจ ที่จะทำให้สถาบันการเงินยอมอนุมัติสินเชื่อ