archiveน้ำมันสกัดเย็นมะพร้าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

กองทุนหมู่บ้านหาดกำแพง จังหวัดอุตรดิตถ์ จำหน่ายข้าวกล้องอิรทรีย์ น้ำมันสกัดเย็น จุดเด่นอยู่ที่ข้าวของที่นี่ปลูกแบบอินทรีย์ โดยผ่าน Gap แล้ว ซึ่งข้าวของที่นี่ทางกลุ่มเป็นคนคัดพันธุ์ข้าวเอง ดึงสายพันธุ์เอง และ ที่นี่ก็มีข้าวถึง 5 สายพันธุ์ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวสินเหล็ก ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมมะลิ 105 ข้าวหอมนิล โดยสินค้าของที่นี่ผ่าน อย.แล้วทุกตัว นอกจากนี้ยังมีสินค้าที่แปรรูปจากข้าวมาจำหน่ายด้วย เช่น น้ำมันสกัดเย็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ แป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ เพื่อต่อยอดสินค้า และ ยังมีสินค้าที่นำเอาภูมิปัญญาชาวบ้านมาทำขาย เช่น น้ำมันสกัดเย็นงาดำ น้ำมันสกัดเย็นมะพร้าว น้ำมันสกัดเย็นทานตะวัน เป็นต้น