archivefacebook

เฟซบุ๊ก
Breaking NewsKnowledgeNewsSME NewsTechnologyTrend

เฟซบุ๊ก ปรับจุดยืนใหม่ ลดข่าวสารบนนิวส์ ฟีต เน้นการสร้างสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน

เฟซบุ๊ก ประกาศปรับการจัดอันดับเนื้อหาใน นิวส์ ฟีต โดยจะมุ่งให้ความสำคัญอันดับแรกกับข่าวสารและการสนทนาที่มีความหมายระหว่างเพื่อน สมาชิกในครอบครัว กลุ่มคนในสังคม และลดปริมาณวิดีโอ ข่าวและเนื้อหาที่โพสต์ โดยบริษัทหรือองค์กร
Business TipsKnowledgeTools

10 วิธีในการทำการตลาดผ่าน Facebook ให้เปรี้ยง!

ปัจจุบันมีผู้เข้าใช้ Facebook เพิ่มจำนวนมากขึ้น และนักธุรกิจหลายท่านได้นำ Facebook เข้ามามีส่วนรวมในการพัฒนา หรือสร้างยอดขายให้แก่ธุรกิจตนเอง แต่จะทำอย่างไรให้การทำการตลาดผ่าน Facebook เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลลัพธ์ที่ดี เราจึงมี 10 วิธี ในการทำการตลาดผ่าน Facebook ให้ได้ผลมาบอกต่อดังนี้...
ชี้ช่องรวยรายวัน

ระบบใหม่ของทาง facebook ที่อัพเดรทปรับปรุงระบบป้องกันการฆ่าตัวตายมาไว้ในแอพแล้ว และจับประเด็นกับนิตยสาร SME ชี้ช่องรวยกับ “แม่ค้า O2O Offline to Online”

เราพอจะได้ยินข่าวการคิดสั้นแล้วฆ่าตัวตายผ่านโซเชียล เราจะพามาดู ระบบใหม่ของทาง facebook ที่อัพเดรทปรับปรุงระบบป้องกันการฆ่าตัวตายมาไว้ในแอพแล้ว คลอดกันสด ๆ ร้อน ๆ และจับประเด็นกับนิตยสาร SME ชี้ช่องรวย ฉบับเดือนมีนาคม "แม่ค้า O2O Offline to Online" ที่จะพาทุกคน รวยลัดร้อยล้านชี้โอกาสโตให้กับคนตัวเล็ก ติดตามชมในรายการ ชี้ช่องรวยรายวัน
1 2 3 4
Page 1 of 4