บริษัท พีเพิลมีเดีย กรุ๊ป จำกัด คือทีมงานมืออาชีพ ผู้ผลิต และ ผู้ให้บริการสื่อเฉพาะ (Niche Media) แบบครบวงจร สิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ วีดีโอพรีเซ้นท์ เว็บไซต์ ที่ปรึกษางานโฆษณาประชาสัมพันธ์ และ รับจัดงานอีเว้นท์ทุกรูปแบบ เพื่อการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย รองรับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และ การนำส่งข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางสื่อไปยังผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท พีเพิลมีเดีย จำกัด ประกอบไปด้วย 6 กลุ่มธุรกิจ

TV & VDO Production – ดำเนินธุรกิจผลิต และรับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ มีความคิดสร้างสรรค์ ผลิตผลงานคุณภาพ และหลากหลาย โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายของผู้ชมที่ชัดเจน ปัจจุบันบริษัทมีรายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศทางดเคเบิ้ลทีวี ได้แก่ True vision 8 หรือ TNN 2 , S Channel และ MVTV 5

PUBLISHING – ดำเนินธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ทั้งผลิต จำหน่ายนิตยสาร และ พ็อคเก็ตบุ๊ค ได้แก่ “นิตยสาร SMEs ชี้ช่องรวย” นิตยสารรายเดือนเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย สำนักพิมพ์พีเพิลมีเดียบุ๊ก ผลิตพ็อกเก็ตบุ๊คเกี่ยวกับอาชีพ และ การรับผลิตสิ่งพิมพ์ทั่วไป

PR Consultant – ให้คำปรึกษา และ รับบริหารงานประชาสัมพันธ์ครบวงจร แก่หน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจเอกชน

Event & Marketing Organizer – ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านการจัดงานกิจกรรมแบบครบวงจร ที่ตรงตามความต้องการและจุดมุ่งหมายIMG_0268ของลูกค้า โดยมีกลุ่มลูกค้าทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจเอกชน ให้บริการจัดกิจกรรมทางการตลาด การเปิดตัวสินค้าหรือบริการ การส่งเสริมภาพ ลักษณ์ของตราสินค้า และการส่งเสริมการขาย

Intelligent Research & Consult – ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ ที่สามารถให้คำปรึกษาและวิจัย ทั้ง หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน SME เจ้าของกิจการต่างๆ ทั้งขนาดเล็ก กลางและขนาดใหญ่ ในการตัดสินใจที่จะกำหนดทิศทางและกลยุทธ์ทางธุรกิจ องค์กร นโยบาย อย่างมีประสิทธิภาพ

Digital Marketing Solution – ในปัจจุบันทางบริษัทฯได้มีการออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ให้กับทุกกลุ่มธุรกิจ ของบริษัทฯ เพื่อเป็นการเปิดช่องทางทางการ ตลาดใหม่ ๆ บนโลกอินเทอร์เน็ต ให้เข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น และมีความต่อเนื่องในโลกของการสื่อสารที่ไร้พรหมแดน นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังเล็งเห็นถึงการพัฒนาสู่ยุคแห่งโลกดิจิตัล เราพร้อมแล้วที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปสู่โลกพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับเรา ด้วยการพัฒนารูปแบบของเว็บไซต์ให้มีความน่าสนใจมากขึ้นโดยการจัดทำเป็น E-Magazine และ Shopping online บน

–  www.peoplemedia.co.th

www.smartsme.tv

www.สถาบันสอนอาชีพชี้ช่องรวย.com

www.ชี้ช่องรวย.com

www.happynowtv.com