บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด คือทีมงานมืออาชีพ ผู้ผลิต และ ผู้ให้บริการสื่อเฉพาะ (Niche Media) แบบครบวงจร ทั้งสื่อโทรทัศน์  สื่อออนไลน์  รับจัดงานอีเว้นท์ทุกรูปแบบ เพื่อการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย รองรับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และ การนำส่งข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางสื่อไปยังผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 5 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้

1.Media Solution

เริ่มจากรายการ SMEs ชี้ช่องรวย ที่ออกอากาศทางช่อง 11 โดยมีคุณฮาร์ท-สุทธิพงศ์ ทัดพิทักษ์กุล พิธีกรแถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการ  จากนั้นจึงขยายมาสู่ธุรกิจสิ่งพิมพ์ ได้แก่ นิตยสาร SMEsชี้ช่องรวยและพ็อกเก็ตบุ๊ค  เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ทางธุรกิจและอาชีพ ป้อนให้แก่ผู้ที่ต้องการก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการอย่างเต็มตัว และด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและเจตจำนงอันแน่วแน่ของผู้บริหาร จึงก่อตั้งสถานีโทรทัศน์สมาร์ทเอสเอ็มอี เมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 เพื่อตอกย้ำความเป็นสื่อสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย  โดยมีทั้งรายการข่าว สาระความรู้ และความบันเทิง ป้อนให้ผู้ประกอบการไทยก้าวทันโลกยุคข่าวสารและตลาดประชาคมอาเซียน  ด้วยรายการต่าง ๆมากถึง 40 รายการ ออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง จากความมุ่งมั่นสร้างผลงานเพื่อมวลชนไม่มีสิ้นสุด  ทางบริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ยังเป็นผู้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เสียงประชารัฐ ที่เผยแพร่นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับแนวทางปฏิบัติงานประชารัฐของภาครัฐบาล  รวมทั้งยังรวบรวมข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่าง ๆ ที่นำแนวทางประชารัฐไปต่อยอดจนเกิดผล  โดยจัดพิมพ์เผยแพร่ไปยังชุมชน หมู่บ้าน รวมทั้งประชาชนทั่วไป

2.Smart SME Academy

สถาบันที่รวบรวมเหล่าคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ มาถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ  การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล โดยมีทั้งหลักสูตรเฉพาะผู้สนใจและหลักสูตรสำหรับองค์กรอีกด้วย

3.Event and Exhibition Solution

บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ยังเป็นผู้จัดงานกิจกรรม งานแสดงสินค้าและนิทรรศการแบบครบวงจร ซึ่งสร้างชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในนาม “มหกรรมชี้ช่องรวย” ซึ่งจัดมาแล้วกว่า 10 ครั้ง  นอกจากนี้ยังเป็นผู้จัดงาน Smart SME Day งานขับเคลื่อน SME ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย และงาน “Smart SME EXPO” งานเจรจาธุรกิจครั้งยิ่งใหญ่ประจำปีที่เป็นเวทีสำคัญที่ให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์  ธนาคาร  รวมทั้งสถาบันการเงินต่าง ๆ ได้มีโอกาสเจรจาซื้อขายและต่อยอดธุรกิจกับลูกค้าได้โดยตรง  และยังรับจัดงานอีเว้นท์ทุกรูปแบบ ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสถาบันการเงินที่มีชื่อเสียงต่าง ๆ  โดยมีผลงานให้เห็นต่อเนื่องเสมอมา

 4.Digital Solution

เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด จึงรุกคืบธุรกิจด้านสื่อดิจิตอล โดยริเริ่มธุรกิจ Digital Marketing Solution (DMS) เพื่อให้คำปรึกษาพัฒนากลยุทธ์เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการและองค์กรต่างๆ ในการใช้เครื่องมือออนไลน์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และเกิดผลลัพธ์ที่ชี้วัดได้ พร้อมเชื่อมโยงออนไลน์และออฟไลน์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับทุกธุรกิจ นอกจากนี้ยังสร้างและดูแลสื่อโซเชียลมีเดียในเครือ www.smartsme.co.th ซึ่งมียอดผู้เข้าชมและติดตามเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้สร้างแพลตฟอร์มใหม่ที่เป็น E-commerce สมบูรณ์แบบ ในชื่อ www.thailandmall.com เพื่อทำการตลาดสินค้าโอท็อปไทย และสินค้าผู้ประกอบการไทยให้เป็นที่รู้จักไปในทั่วโลก

5.Product and Design Solution

บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องแพ็กเกจจิ้งและการดีไซน์สินค้า ที่จะช่วยทำให้สินค้าของผู้ประกอบการสร้างความประทับใจและนำไปสู่การขายสร้างรายได้ได้   จึงสร้างอีกหนึ่งหน่วยงานโซลูชั่นที่พัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์เพื่อพลิกโฉมให้โอท็อปและสินค้าไทย สามารถเข้าไปจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า หรือเจาะตลาดต่างประเทศได้ รวมถึงการพัฒนาสินค้าติดแบรนด์ Royal Sawasdee เพื่อเป็นช่องทางการขายสินค้าอีกด้วย