สนใจส่งประวัติมาได้ที่ นางสาวพรพิมล  บุญเรืองขาว / Senior HR  peoplemedia2@gmail.com /pornpimol.b@peoplemedia.co.th โทร. 02-704-7958

 

ตำแหน่ง ลักษณะงาน คุณสมบัติ
1 Sr.Online Marketing              จำนวน   1 อัตรา -บริหารจัดการ และวางแผนการตลาด และโซเชียลมีเดียได้ -มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการตลาดเป็นอย่างดี -เพศชาย/หญิง -วุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ ด้านการตลาด, ด้านการสื่อสารการตลาด,หรือบริหารธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์ -ประสบการณ์ด้านการตลาดออนไลน์ 2-3 ปีขึ้นไป -มีความรู้ความเข้าใจหลักการทำงานการตลาดออนไลน์ด้วยการใช้สื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย
2 Online Marketing              จำนวน   3  อัตรา -สามารถเขียนเนื้อหาลงบนเว็ปไซต์และโซเชียลมีเดียได้อย่างมีประสิทธิภาพ -สามารถคิดกิจกรรม วางแผน และควบคุมงานนิทรรศการหรืออีเว้นท์ได้ -สามารถใช้โซเชียลมีเดีย E-newsletter, Google Adwords และโฆษณาแบนเนอร์ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตลาด และโปรโมชั่นต่างๆ ได้ -เพศชาย/หญิง -วุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ ด้านการตลาด, ด้านการสื่อสารการตลาด,หรือบริหารธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์ -ประสบการณ์ด้านการตลาดออนไลน์ 2 ปีขึ้นไป -มีความรู้ความเข้าใจหลักการทำงานการตลาดออนไลน์ด้วยการใช้สื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย
3 เจ้าหน้าที่ขายสื่อออนไลน์ จำนวน  3 อัตรา -ติดต่อนัดพบลูกค้าเพื่อขายโฆษณา -สามารถออกบูธและอีเว้นท์เพื่อขายสินค้าได้ -เป็นตัวแทนในการนำเสนอสินค้าและบริการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย -ทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ -เพศชาย / หญิง -วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา หรือในสายงานที่เกี่ยวข้อง -มีใจรักงานบริการ ทำงานในสภาวะที่กดดันได้ มนุษย์สัมพันธ์ดี -มีประสบการณ์ในการขายจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
4 เจ้าหน้าที่ประสานโครงการพิเศษอาวุโส                                   จำนวน 1 อัตรา -ดำเนินการ ค้นหาและเลือกกลุ่มลูกค้า เป้าหมาย ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน -ประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวก และให้ข้อมูลข่าวสาร กับกลุ่มลูกค้า -ประสานงานหน่วยงานภายในละภายนอกองค์กร -จัดทำเอกสารต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ -เพศชาย / หญิง -วุฒิปริญญาตรี สาขาการบริหารจัดการ หรือในสายงานที่เกี่ยวข้อง -มีประสบการณ์ตรงด้านบริหารโครงการ  หางานและประมูลงานหน่วยงานภาครัฐ และคิดโครงการใหม่ๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ -มีความอดทน ต่อภาวะแรงกดดันได้
5 เจ้าหน้าที่จัดซื้ออาวุโส             จำนวน 1 อัตรา -จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับข้องกับงานจัดซื้อตั้งแต่เอกสาร PO -ดูสัญญาจัดจ้าง ใบเบิกจ่าย -ติดตามงานจัดซื้อจัดจ้าง -ทำฐานข้อมูลสินค้าทรัพย์สิน -เพศชาย / หญิง -อายุ 27-35 ปี -ปริญญาตรีบริหารจัดการหรือในสายงานที่เกี่ยวข้อง -มีประสบการณ์งานจัดซื้อจัดจ้างอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
6 เจ้าหน้าที่จัดซื้อ                     จำนวน 1 อัตรา -จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับข้องกับงานจัดซื้อตั้งแต่เอกสาร PO ใบเบิกจ่าย จนถึงใบรับสินค้า -ส่งซ่อมเคลมสินค้า ประสานงาน -ติดตามงานจัดซื้องานเคลม -ทำฐานข้อมูลสินค้าทรัพย์สิน -เพศชาย / หญิง -อายุ23-27 ปี -ปริญญาตรี ทุกสาขา -มีประสบการณ์งานจัดซื้อ 1-2 ปี ในด้านสินค้าบริการทั่วไปจนถึงสินค้าไอที -สามารถใช้โปรแกรม Word, Excelได้เป็นอย่างดี หากใช้โปรแกรมออกแบบฐานข้อมูล Access w ได้ระดับดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ -ประสานงานและติดตามงานได้ดี
7 ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ จำนวน 1 อัตรา -ดูแลเรื่องนัดหมาย ติดตาม ในการประชุมต่าง ๆ ภายในและการนัดหมาย ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกให้กับรองกรรมการผู้จัดการ -บันทึกและสรุปประเด็นจากการประชุมหารือต่างๆ เพื่อรายงานต่อรองกรรมการผู้จัดการ -คิด สร้างสรรค์ เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ต่างของบริษัท เพื่อนำเสนอเป็นโครงการหรือกิจกรรมต่อหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน -เพศชาย/หญิง -วุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท -มีประสบการณ์การทำงานด้านงานสถานีโทรทัศน์, งานสื่อ , งานอีเว้นท์, งานการตลาดหรือออนไลน์ -บุคลิกคล่องแคล่ว เรียนรู้งานเร็ว

**อัพเดทวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560