Financial

ตลาด อินวอยซ์ เปลี่ยนใบวางบิลเป็นเงินสดใน 1 วัน ให้การหมุนเงิน SMEs ง่ายขึ้น

แอดเข้าใจว่า SMEs คงเบื่อหน่ายกันมาก กับความยากลำบากเมื่อต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสถาบันการเงินจากทั้งภาครัฐและเอกชน หรือแม้แต่การติดเครดิตบูโรก็เป็นอีกความบอดตันของธุรกิจ แอดจึงอยากแนะนำอีกทางรอดที่จะเข้ามาช่วย SMEs ไทยให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายและไม่ขายฝัน

ชี้ช่องรวย

โอกาสธุรกิจ

ขายของ

Smart Tech