Breaking NewsNewsSME News

สนข. ผุดแนวคิดเพิ่ม ชัตเติ้ลโบ๊ท รับส่งคลองย่อยสู่คลองหลัก (แสนแสบ)

ชัตเติ้ลโบ๊ท
แชร์

สนข. ผุดแนวคิดเพิ่ม ชัตเติ้ลโบ๊ท ให้ประชาชนเดินทางด้วยเรือโดยสาร หนีปัญหารถติดในปัจจุบันในย่านที่มีการก่อสร้างทางรถไฟ โดยเฉพาะลาดพร้าว รามคำแหง มีนบุรี และบางกะปิ

นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม และรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เผยว่า ขณะนี้มีแนวคิดจะส่งเสริมให้ประชาชนเดินทางด้วยเรือมากขึ้น เพราะกรุงเทพฯ มีลำคลองและมีชุมชนอาศัยอยู่ตามลำคลองจำนวนมาก โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ตามริมคลองย่อยย่าน ลาดพร้าว รามคำแหง มีนบุรี และบางกะปิ

ปัจจุบันถนนลาดพร้าวอยู่ระหว่างการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง และถนนรามคำแหงอยู่ระหว่างการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันออก ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ทำให้เกิดปัญหาจราจรรถติดทั้งถนนลาดพร้าวและถนนรามคำแหง

ซึ่งมีเรือโดยสารคลองแสนแสบให้บริการจากท่าวัดศรีบุญเรือง – สะพานผ่านฟ้าลีลาศ หากอนาคตสามารถเดินเรือจากท่าวัดศรีบุญเรือง – มีนบุรี (ตลาดน้ำขวัญเรียม) ได้จะช่วยบรรเทาการจราจรบนถนนรามคำแหงได้

แนวคิดการจัดบริการ ชัตเติ้ลโบ๊ท ตามคลองย่อย เพื่อขนส่งประชาชนให้สามารถไปขึ้นเรือโดยสารตามคลองหลัก (คลองแสนแสบ) ตอนนี้ได้สั่งการให้ สนข. ศึกษาลำคลองที่มีศักยภาพเหมาะกับเส้นทางที่จะมีการทดลองเดินเรือ และคาดการณ์จำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการ จะใช้เวลาศึกษา 1 เดือน จากนั้นจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะทำงานติดตามผลบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

โดยมี พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง ผู้บัญชาการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานฯ พิจารณาเพื่อมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาจเป็น กรุงเทพมหานคร (กทม.)  หรือกรมเจ้าท่า ต้องจัดหารูปแบบของเรือให้มีความปลอดภัย ซึ่งอาจใช้เรือที่อยู่ในการช่วยเหลือน้ำท่วม ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) มาให้บริการหรือใช้เรือท้องแบน เพื่อขนประชาชนที่อาศัยตามคลองย่อยเหล่านี้มาส่งยังท่าเรือขนาดใหญ่ โดยการจัด ชัตเติ้ลโบ๊ท ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการบรรทุกผู้โดยสาร และผลกระทบตลิ่งในการเดินเรือด้วย ซึ่งเรือ 1 ลำ อาจบรรทุกผู้โดยสารได้ 10 คน

นอกจากนี้ต้องกำหนดจุดท่าเรือรับส่งผู้โดยสารให้ชัดเจน งบประมาณและแนวทางดำเนินการ ต้องเป็นท่าเรือที่มีความปลอดภัยและมีประชาชนใช้ รวมทั้งจำนวนเรือที่เหมาะสมต่อจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการต่อลำ กำหนดระยะเวลาให้บริการ กำหนดจุดจอดรับส่งที่ท่าเรือ คลองสำหรับการเดินเรือ ไม่ให้กระทบประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลอง เพื่อให้ดำเนินการได้ภายในปี 61

ทั้งนี้ในระยะแรกเปิดทดลองให้บริการประชาชนฟรีก่อน จากนั้นจะประเมินความพึงพอใจของผู้โดยสาร ปัญหาและผลกระทบ หากได้รับการตอบรับจากประชาชนดี อาจจะขยายผลไปใช้ในคลองอื่นๆ มากขึ้น เพราะอนาคตจะมีการสร้างรถไฟฟ้าอีกหลายเส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งอาจปัญหาการจราจรติดชัด และแนวทางนี้เป็นมาตรการเพิ่มช่องทางในการเดินทางให้ประชาชน

ข่าวอื่นๆ คลิก

แสดงความคิดเห็น