Please assign a menu to the primary menu location under MENU

News

ก.อุตฯ หารือ ส.อ.ท. ปรับการทำงานรับยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0

ก.อุตฯ เตรียมหารือร่วมกับ ส.อ.ท. ภายในเดือนเม.ย.  เพื่อปรับการทำงานให้สอดคล้องยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0  โดยเฉพาะมุ่งผลักดัน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และพัฒนาเอสเอ็มอี  เผยแพกเกจส่งเสริมฯ ลงทุนยานยนต์แห่งอนาคตเข้า ครม.28 มี.ค. มั่นใจดึงดูดลงทุน

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวภายหลังการบรรยายพิเศษเรื่อง “การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยเข้าสู่ยุค Thailand 4.0” ในงานประชุมสามัญประจำปี 2560 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ว่า ในต้นเดือนเมษายนนี้  คณะทำงานระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมกับ ส.อ.ท.จะหารือร่วมกันเพื่อปรับแนวทางการทำงานที่จะสอดรับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 โดยเฉพาะการพัฒนา 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย การพัฒนาเอสเอ็มอี  รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้เกิดเป็นรูปธรรมมากขึ้น

“เราจะขอความร่วมมือให้ ส.อ.ท.จังหวัดเดินตามยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 โดยการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0 ที่จะมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ซึ่ง ส.อ.ท.นั้นส่วนหนึ่งมีผู้ประกอบการรายใหญ่ที่จะสามารถช่วยเหลือและสนับสนุนเอสเอ็มอีได้เป็นอย่างดีอีกด้วย เพื่อที่ทั้งหมดจะเชื่อมโยงกับตลาดโลกซึ่งที่ผ่านมากระทรวงอุตสาหกรรมเคยมีคณะทำงานความร่วมมือกับ ส.อ.ท.อยู่แล้ว แต่จะขอปรับให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ใหม่” นายอุตตมกล่าว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวด้วยว่า การพัฒนาเพื่อจะก้าวสู่Thailand 4.0 ต้องทำใน 4 ด้าน ประกอบด้วย 1.การพัฒนาคน 2. การพัฒนาวิสาหกิจ3.การพัฒนาเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 4.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

อีกทั้ง  สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคตที่เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมาย  ในวันอังคารที่ 28 มี.ค.ที่จะถึง  จะนำเสนอแพกเกจส่งเสริมการลงทุนต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่จะมีรูปแบบที่ตอบโจทย์ทั้งดีมานด์และซัปพลาย คาดว่าจะทำให้เกิดการดึงดูดการลงทุนเข้ามาอยางแน่นอนโดยเฉพาะยานยนต์ไฟฟ้า หรือ EV ที่ก่อนหน้าได้หารือแล้วที่เป็นผู้ผลิตชั้นนำระดับโลก 4-5 ราย ส่วนในแง่พื้นที่ในการรองรับการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายรัฐได้กำหนดระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษ (EEC) ในระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรานั้น ล่าสุดได้พื้นที่ใหม่จากผังเมืองอีก 1.8 หมื่นไร่จากเดิมที่มีอยู่ 3 หมื่นไร่

ด้านนายเจน นำชัยศิริ ประธาน ส.อ.ท.กล่าวว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมที่พร้อมจะก้าวไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 มีเพียง 1 ใน 3 เท่านั้นที่เหลือ 70% ส่วนใหญ่จะยังอยู่ระดับอุตสาหกรรม 2.0-2.50 ซึ่งนโยบายรัฐบาลเองก็ชัดเจนว่าเป้าหมาย 4.0 นั้นอะไรที่ทำได้ก็ต้องทำ แต่ที่ยังไม่ถึงก็ต้องเร่งพัฒนาด้านประสิทธิภาพการผลิต เพราะทุกอย่างต้องอาศัยซึ่งกันและกันเพื่อเชื่อมโยง

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น

Leave a Response

ปิดโหมดสีเทา