Breaking NewsFinancial ServicesNewsSME Newsข่าวการเงิน

แบงก์ใหญ่ทยอยปิด แบงก์เล็กเปิดเพิ่ม รับลูกค้าเอสเอ็มอี

ธนาคารพาณิชย์ปิด
แชร์

น.ส.ดารณี แซ่จู ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธนาคารพาณิชย์ปิด สาขาอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วง 9 เดือนของปีนี้ ธนาคารพาณิชย์ปิดสาขาไปแล้ว 175 สาขา หรือมีสาขาทั้งหมดอยู่ที่ 6,841 สาขา จากสิ้นปีก่อนมีอยู่จำนวน 7,016 สาขา

ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ และขนาดกลางมีสาขาลดลง 210 สาขา ส่วนใหญ่เป็นสาขาของธนาคารกรุงไทย ธนาคารธนชาต และธนาคารกสิกรไทย

ส่วนธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็กและย่อย ยังคงขยายสาขาย่อยเพิ่มขึ้น เพราะมีแผนธุรกิจในการเจาะกลุ่มลูกค้ารายย่อยเพิ่มขึ้น จึงต้องไปตั้งสาขาธนาคารตามจุดที่ลูกค้าอยู่เพื่อให้ลูกค้ารู้จักมากขึ้น โดยเฉพาะธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อยที่มีจำนวนสาขาเพิ่มขึ้น 43 แห่ง เพราะรุกเข้าไปเปิดให้บริการลูกค้าตามจุดต่างๆ เช่น ตามตลาดสด

ทั้งนี้ ธนาคารพาณิชย์ที่ปิดสาขาส่วนใหญ่เป็นธนาคารขนาดกลางและขนาดใหญ่ ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด เพราะรูปแบบการใช้บริการและไลฟ์สไตล์ของลูกค้าเปลี่ยนไป หันไปใช้บริการธนาคารบนออนไลน์มากขึ้น โดยเฉพาะโมบายแบงกิ้ง แต่ก็มีธนาคารที่แจ้งเปิดสาขาเพิ่ม ซึ่งเป็นธนาคารขนาดเล็กที่เจาะกลุ่มลูกค้ารายย่อย

จากข้อมูลจำนวนสาขาของธนาคารพาณิชย์บนเว็บ ธปท. ณ เดือน ต.ค. 2560 พบว่า สาขาของธนาคารพาณิชย์ทั้งหมดปรับลดลงอีกจากเดือน ก.ย. โดยมีสาขาทั้งหมดอยู่ที่ 6,800 สาขา ปรับลดลง 216 สาขา จากสิ้นปีก่อน โดยธนาคารที่ปิดสาขามากที่สุด คือ กรุงไทย 85 สาขา รองลงมาคือ กสิกรไทย 82 สาขา และธนาคารธนชาต 64 สาขา ส่วนไทยเครดิตเพิ่มสาขาสูงสุด 44 สาขา รองลงมาคือ ธนาคารกรุงเทพ เปิดเพิ่ม 5 สาขา

แสดงความคิดเห็น