News

ครม.ขึ้นเงินเดือน ขรก.ศาล 10%

แชร์

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ (13 ก.พ.) มีมติเห็นชอบให้มีการปรับขึ้นเงินเดือนร้อยละ 10 ในส่วนของข้าราชการศาลและองค์กรอิสระ โดยในส่วนของศาลเห็นชอบให้ปรับขึ้นเงินเดือนทั้งของศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่ระดับประธานศาลของแต่ละศาล จนถึงข้าราชการระดับล่างสุด เช่นเดียวกับองค์กรอิสระ ให้มีการปรับขึ้นตั้งแต่ระดับประธานสูงสุด จนถึงพนักงานองค์กรอิสระล่างสุดเช่นกัน

ทั้งนี้ มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2557ขณะเดียวกัน คณะรัฐมนตรีได้ตีกลับการเสนอปรับขึ้นเงินเดือนในส่วนของข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภา เนื่องจากนายกรัฐมนตรีเป็นห่วงว่าหากปรับขึ้นจะถูกสังคมครหาว่าเป็นการเพิ่มเงินเดือนให้ตัวเอง จึงให้ยุติการปรับขึ้นเงินเดือนดังกล่าวไป อย่างไรก็ตาม คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้บรรจุตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีเป็นข้าราชการการเมืองอีกตำแหน่ง ซึ่งจะมีการกำหนดอัตราเงินเดือนในอนาคตอีกครั้ง

แสดงความคิดเห็น