Breaking NewsNewsSME News

ประยุทธ์ย้ำหนัก เปิดเว็บไทยนิยม ให้มาออกความคิดเห็นเรื่องปากท้อง ไม่ใช่มาด่า

เว็บไทยนิยม
แชร์

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พูดถึงการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน ซึ่งจะลงพื้นที่พบปะประชาชนครั้งแรกในวันนี้ (21 ก.พ. 61) ว่ารัฐบาลเปิดช่องทางในการรับฟังความเห็นประชาชน โดยจะเปิดเว็บไทยนิยม เพื่อจะได้ทราบความต้องการของประชาชน จะได้รู้ว่าที่ประชาชนบอกว่าเศรษฐกิจตกต่ำนั้น ตกต่ำอย่างไร

พร้อมมีการรับฟังความเห็นของแต่ละคนว่ามีความเดือนร้อนอย่างไร เช่น การประกอบอาชีพ รายได้ แต่ยอมรับว่าการแก้ไขปัญหาพืชผลการเกษตรตกต่ำนั้นเป็นเรื่องยาก โดยต้องแก้ไขทั้งระบบ แต่รัฐบาลจะดูว่าชาวบ้านหากินไม่สะดวกเพราะอะไร เกิดจากการจัดระเบียบของรัฐบาลใช่หรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด พร้อมกับทำ Big data เป็นฐานข้อมูลของหน่วยราชการ มาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาขอให้ทุกคนส่งข้อมูลเข้ามา แต่อย่าด่า เพราะการด่าไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆ

โดยวันนี้ เป็นวันเริ่มต้นลงพื้นที่ขับเคลื่อนไทยนิยม โดยลงพื้นที่ จ.นครปฐม ซึ่งรัฐจะต้องเตรียมข้อมูลพื้นฐานในเรื่องพื้นที่น้ำ แผนพัฒนาภาค กลุ่มจังหวัด และพัฒนาจังหวัดที่ได้วางแผนไว้แล้วในยุทธศาสตร์ชาติ พร้อมกับถามถึงความต้องการของชาวบ้านในแต่ละพื้นที่ โดยมุ่งสาระสำคัญดังนี้

  • สร้างความเข้าใจและหาสูตรที่เหมาะสมแก่ชาวบ้าน

ถ้าเขาคิดไม่ออก เราก็จะเสนอแนวทางที่เหมาะสมให้ แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องเปลี่ยนตัวเองทั้งหมด ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งขึ้น สำหรับการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมฯ ระยะที่ 1 ทำอย่างไรจะให้ประชาชนที่มีรายได้ต่ำว่า 1 แสนบาทจะมีชีวิตที่ดีขึ้น โดยต้องมีรายได้ที่มากกว่า 1 แสน ให้ไปถึง 3 แสนต่อปี ซึ่งแต่ละกลุ่มงานจะต้องเข้าไปดูปัญหา

“จะต้องไปดูว่าชาวบ้านลำบากตรงไหน ไม่ใช่จะพูดรวมๆแค่ว่ายังยากจน แล้วที่ผ่านมาเคยทำอะไรอย่างที่รัฐบาลนี้ทำหรือไม่ โครงสร้างเหล่านี้ทำยาก ต้องใช้เวลาพอสมควร และต้องปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ด้วย การลงพื้นที่ผมเน้น

  • การสร้างความรับรู้ รับทราบปัญหา

ต้องรู้ความต้องการของประชาชนโดยตรง ทุกตำบล หมู่บ้าน ซึ่งชุดที่ลงไปนั้น จะต้องนำข้อมูลของรัฐบาลลงไปให้เขาเห็น เพราะบางครั้งเขายังไม่รับรู้ และยังไม่พัฒนาตัวเอง ดังนั้นเราจึงต้องเอาโครงการและงบประมาณลงไป แต่ต้องยั่งยืน ไม่ใช่ให้ทีเดียวแล้วเลิก ประชาชนไม่เข้มแข็ง”

  • เน้นความโปรงใสโดยทุกคนต้องช่วยกันดู

เนื่องจากมีหลายประเด็นต้องดูอย่างถี่ถ้วน ทั้งการจัดทำงบประมาณ เวทีประชาคม โดยต้องรับฟังมติคนส่วนใหญ่ว่าต้องการอะไร พร้อมกับดูแลคนส่วนน้อย อย่าให้มีการทุจริต หากพบการทุจริตในส่วนราชการจะต้องลงโทษ ซึ่งประชาชนต้องรักษาสิทธิ์ตัวเอง ตนจะไม่ยอมให้ส่วนราชการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการทุจริตเป็นอันขาด เพราะนี่คืออนาคตของประเทศที่เรากำหนดเองได้

  • เน้นการทำความดีร่วมกัน เพื่อประชาชนและประเทศชาติ

วันนี้ จะเริ่มต้นพูดถึงโครงการไทยนิยมฯ จึงขอให้ทุกหน่วยงานร่วมกันทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด อย่างไรก็ตาม ไม่อยากให้เรียกว่าเป็นการเปิดโครงการฯ แต่ถือเป็นการพบปะชาวบ้านมากกว่า เพื่อเริ่มต้นให้ชุดต่างๆในคณะกรรมการไทยนิยมฯลงพื้นที่ โดยมีทั้งกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฯลฯ ซึ่งบางพื้นที่ที่ทำการเกษตรแล้วเกิดความเสียหาย จะต้องปรับเปลี่ยนเพื่อความยั่งยืน โดยเสริมเรื่องอื่นเช่น การท่องเที่ยว กีฬา เป็นต้น

“ทำแบบนี้ยากกว่าการตั้งวงเงินแล้วให้ๆๆๆ…การทำแบบนั้น ทำให้ราคาสินค้าเกษตรผิดไปหมด อยากให้สังคมช่วยคิดต่อด้วยว่าการหาเสียงเลือกตั้งต่อไปนี้ จะหาเสียงโดยเสนอวงเงิน ตัวเลข ราคาสินค้าเกษตร ควรจะทำหรือไม่ ผมว่ามันไม่น่าจะถูกต้อง มีอ้างว่าได้ราคาเท่านี้เท่าโน้นมันทำไม่ได้ เพราะในข้อเท็จจริงจะต้องใช้เงินรัฐไปอุดหนุน ที่ผ่านมาก็เสียหายหลายประการ อย่าให้มีอีกเลย วันนี้ก็อาจมีการเดินสายอยู่ข้างล่าง ว่าจะทำให้ข้าวราคาเท่านี้เท่าโน้น แล้วผมก็ต้องมาแก้แทบตาย จนหัวจะผุอยู่แล้ว เพราะการจะกำหนดราคาเอง เราต้องประเมินศักยภาพของเราด้วย หากยังขยายความขัดแย้งเช่นทุกวันนี้ คงไม่มีประเทศไหนฟังคนไทย ซึ่งจะส่งผลให้ศักยภาพของประเทศลดลง ต่อให้ไทยปลูกข้าวประเทศเดียวในโลก ถ้าต่างประเทศไม่ซื้อก็จบ อย่างไรก็ตาม การเดินทางไป จ.นครปฐม ผมจะไปดูหลายอย่าง เพื่อกลับมาคิดว่าจะทำอย่างไรให้รายได้ของชาวบ้านดีขึ้น”

แสดงความคิดเห็น