Breaking NewsNewsSME News

ดันธุรกิจแมลงไทย ตีตลาดอียู หลังออกมาตรการยืนหยุ่น

ธุรกิจแมลงไทย
แชร์

นายวิศิษฐ์  ลิ้มลือชา นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป และรองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย  เปิดเผยว่า ขณะนี้กลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป (อียู) ได้ออกระเบียบว่าด้วยอาหารใหม่ ซึ่งครอบคลุมอาหารที่ไม่เคยมีการบริโภคในอียูมาก่อน ให้สามารถรับประทานได้ เช่น แมลงพื้นเมืองที่กินได้ จึงเป็นโอกาสดีของ ธุรกิจแมลงไทย ที่สามารถส่งออกแมลงทอดกรอบหรือแมลงในรูปแบบการป่นเป็นแป้งเพื่อปรุงอาหารทั้งรูปแบบอาหารเสริม, เครื่องดื่มและอาหารอื่นๆ จากที่ผ่านมามีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดมากเพื่อไม่ให้แมลงเข้าไปในประเทศในกลุ่มอียู

ทั้งนี้ องค์กรต่างๆ ประเมินว่าแมลงจะเป็นแหล่งอาหารโปรตีนชนิดใหม่และหลายๆ ประเทศเริ่มยอมรับการใช้แมลงเป็นเสบียงอาหารโปรตีน สำรองสำหรับประชากรโลกเพิ่มขึ้น เพราะคาดการณ์ว่ากันอีก 30 ปีข้างหน้าประชากรโลก 1,000 ล้านคน จะประสบปัญหาขาดแคลนอาหาร ซึ่งแมลงจะเป็นทางเลือกใหม่ มีราคาถูกและสามารถหาได้ง่ายตามท้องถิ่นในประเทศต่างๆ เช่น จิ้งหรีด ตั๊กแตน และอื่นๆ

จึงเป็นข่าวดีสำหรับเกษตรกรไทยจะสามารถส่งออกแมลงได้มากขึ้น โดยปัจจุบันทั่วโลกให้การยอมรับแมลงกินได้ของไทยประมาณเกือบ 20 ชนิด เช่น ดักแด้หนอนไหม หนอนไม้ไผ่ แมงดานา ตั๊กแตน แมลงกระชอน จิ้งโกร่ง และจิ้งหรีด โดยเฉพาะตั๊กแตน สามารถขอเครื่องหมายฮาลาลได้ด้วย

และในเร็วๆ นี้ ได้เตรียมหารือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ในการจัดทำแผนส่งเสริมการส่งออกแมลงกินได้ไปยังตลาดต่างๆ ทั่วโลกแบบครบวงจร เพราะมั่นใจว่าในอนาคตแมลงกินได้จะเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญและจะช่วยสร้างรายได้ที่ดีแก่เกษตรกรผู้เลี้ยง

ทั้งนี้ ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการออกมาตรฐานการเพาะเลี้ยงแมลง (จีเอพี) ซึ่งจะเป็นผลดีต่อเกษตรกรผู้ที่จะตั้งฟาร์มในการเลี้ยงแมลงกินได้ อย่างไรก็ตามภาคเอกชนจะร่วมมือกับภาครัฐในการผลักดันการส่งออกแมลงกินได้อย่างเต็มที่

ล่าสุด ยังพบว่าผู้ประกอบการได้มีการพัฒนารสชาติของแมลงกินได้ในรูปแบบป่นเป็นแป้งเพื่อปรุงอาหาร เช่น รสต้มยำ, วาซาบิ, แป้งเค้ก, คุกกี้ และจิ้งหรีดเคลือบช็อกโกแลต เป็นต้น

แสดงความคิดเห็น