KnowledgeNewsSpecial Issue

ห่วง! ตลาดนัดกลางแจ้งกลายเป็นแหล่งมอมเมาเด็ก สร้างนักดื่มหน้าใหม่ชั้นดี

แชร์

ตลาดนัดกลางแจ้งกลายเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ดึงดูดให้ผู้คนต้องไปเดินในช่วงเวลาว่างของวันหยุด ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับพ่อค้าแม่ค้าในระดับที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันตลาดนัดกลางแจ้งกำลังจะกลายเป็นแหล่งมั่วสุมของเยาวชน เป็นสถานที่ยอดฮิตเพิ่มนักดื่มหน้าใหม่ในสังคมไทย

ในเรื่องนี้กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจสอบตลาดกลางแจ้งในย่านจังหวัดนนทบุรี หลังพบการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยมีการโฆษณาตราสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเข้าข่ายการทำผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551

นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ได้มอบหมายให้นายแพทย์นิพนธ์  ชินานนท์เวช  ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค พร้อมคณะ ซึ่งพบการกระทำผิดดังที่กล่าวไป โดยเป็นกลยุทธ์โฆษณาแฝงมอมเมาเยาวชนสู่นักดื่มหน้าใหม่ สำหรับสิ่งที่ต้องระวังนอกจากจะกลายเป็นเหยื่อของการสื่อสารการตลาดของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยไม่รู้ตัวของผู้เช่าพื้นที่ การปล่อยให้มีการกระทำผิดเช่นนี้ ยังถือเป็นช่องทางเริ่มต้นที่จะสร้างนักดื่มหน้าใหม่โดยเฉพาะในกลุ่มของเยาวชนอีกด้วย เพราะจำหน่ายที่ไม่มีการตรวจสอบหรือสามารถเข้าถึงได้ง่ายนั้น จะเป็นช่องทางให้เยาวชนได้อยากรู้อยากลอง กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดอุบัติเหตุต่อชีวิต และทรัพย์สินอย่างประมาณค่าไม่ได้

ด้าน นายแพทย์นิพนธ์  ชินานนท์เวช กล่าวว่า การปล่อยให้มีการกระทำผิดเช่นนี้จากการประสานงานของเครือข่ายในพื้นที่เพื่อตรวจสอบการจัดจุดขายเครื่องดื่มในบริเวณพื้นที่การจำหน่ายสินค้ากลางแจ้งในย่านจังหวัดนนทบุรี ที่เป็นที่รู้จักกันดีในนาม “ตลาดนกฮูก” นั้น เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว พบว่ามีการจัดสถานที่ในลักษณะเป็นซุ้มเพื่อจำหน่ายเครื่องดื่ม มีการแสดงข้อความและตราสินค้าของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในหลายจุด เจ้าหน้าที่จึงดำเนินการประสานผู้รับผิดชอบในการให้เช่าสถานที่จำหน่ายสินค้ารับทราบถึงการกระทำดังกล่าวว่าเข้าข่ายการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ในมาตรา 32 ฐานโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ซึ่งเมื่อผู้รับผิดชอบทราบถึงข้อมูลดังกล่าวก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

สำหรับบทลงโทษการจัดกิจกรรมแอบแฝงในรูปแบบของลานเบียร์ หรือจุดจำหน่ายแบบชั่วคราวซึ่งมีการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามมาตรา 32 กฎหมายได้ระบุโทษไว้ชัดเจนว่า หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับอีกวันละ 50,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่กระทำผิด

เรียบเรียงจาก สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

 

แสดงความคิดเห็น