Please assign a menu to the primary menu location under MENU

Business TipsTools

รู้แล้วรวย : 4 วิธีเพิ่มมูลค่าสินค้าให้ยอดขายพุ่ง

คุณพีรวงศ์ จาตุรงคกุล (กูรูพี่โจ้) ได้ให้คำแนะนำและเทคนิคดีๆในการเพิ่มมูลค่าให้ตัวสินค้าในรายการชี้ช่องรวยรายวัน ช่วงรู้แล้วรวย มีใจความว่า….

หลายๆท่านคงดูออกกันว่าระหว่างสินค้าของเราเองกับสินค้าของคู่แข่งนั้นมีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไร ซึ่งปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคือราคาที่ถูกกว่ากัน แต่ถ้าผู้ประกอบการต้องการที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าจำเป็นที่จะต้องสร้างจุดเด่นให้โดดเด่นกว่าคู่แข่งให้ได้ สินค้าที่ดีจึงจำเป็นที่จะต้องแตกต่าง โดนใจ และมีจุดจดจำที่ชัดเจน เรียกว่าถ้าลูกค้าได้เห็นสินค้าต้องรีบควักกระเป๋าตังค์ออกมาในทันที

การพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่ดีนั้นจำเป็นที่จะต้องเริ่มค้นหาคุณค่าของตัวเองที่มี ซึ่งสามารถค้นหาคุณค่าของธุรกิจด้วย 4 วิธี ดังนี้

1. ภูมิปัญญา เรื่องใกล้ตัวที่ใครๆมักมองข้าม ซึ่งตัวภูมิปัญญานี้เองเป็นเรื่องที่ทุกคนสั่งสมมา ซึ่งสูตรที่เรามีมานั้นจะสามารถสร้างความแตกต่างและช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าได้

2. การสร้างเรื่องราว เรื่องราวที่บอกเล่า บางเรื่องราวบางอย่างสามารถสร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและธุรกิจได้  อยู่ที่ว่าผู้ประกอบการจะหยิบยกเรื่องราวไหนมาบอกเล่าแก่ผู้บริโภคให้ผู้บริโภคสามารถซึมซับเรื่องราวของธุรกิจและสินค้าของเราและยินยอมที่จะจ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าของเรา

3. ความคิดสร้างสรรค์ โดยในส่วนนี้การนำความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความคิดสร้างสรรค์ที่โดดเด่น แปลกใหม่ โดนใจ เป็นสิ่งที่ทำได้และทำได้ไม่ยาก เมื่อสินค้ามีความโดดเด่นและแตกต่างโดนใจเหมาะกับผู้ใช้ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ สินค้านั้นก็มีโอกาสประสบความสำเร็จในตลาดได้

4. การพัฒนานวัตถกรรม เมื่อมีการพัฒนาสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์เกิดนวัตถกรรมใหม่ๆเกิดขึ้น นวัตถกรรมเหล่านี้ก็จะช่วยยกระดับสินค้าและยังเพิ่มมูลค่าสินค้าให้เพิ่มขึ้นได้

ทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมานี้ล้วนแต่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการที่กำลังทำธุรกิจและกำลังประสบปัญหาในเรื่องของราคาที่ตกต่ำไม่คุ้มค่าผลิตได้ลองนำแนวทางที่ได้กล่าวมานั้นไปปรับใช้กับธุรกิจของตัวเอง

 

 

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น

Leave a Response

ปิดโหมดสีเทา