สินเชื่อแนะนำ

กรุงไทยให้ 4 คุ้ม” สินเชื่อช่วยเหลือ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยใช้ บสย. ค้ำประกัน

แชร์

นายปฏิเวช สันตะวานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดกลาง ธนาคารกรุงไทย
และ นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม ขนาดย่อม (บสย.) ร่วมเปิดแคมเปญ
กรุงไทย ให้ 4 คุ้ม สนับสนุนวงเงินสินเชื่อให้ลูกค้าเพิ่ม 20% คิดอัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี ระยะเวลา 6 เดือน และปลอดชำระเงินต้น นาน 1 ปี พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อกับบสย.นาน 4 ปี ถึง 29 ธันวาคม 2560

แสดงความคิดเห็น