FranchiseeSME Contact

SME Development Bank มุ่งผลักดันเม็ดเงินของ “เมืองน่าน” ให้เติบโตภายใต้แนวคิด “Green Hotel” เพื่อธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แชร์

จังหวัด “น่าน” เป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าสืบทอดมายาวนานกว่า 100 ปีมีวิถีชีวิตการเป็นอยู่ที่เรียบง่าย อีกทั้งยังเป็นจังหวัดที่มีอากาศสะอาดและบริสุทธิ์ จึงเป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ มาท่องเที่ยวกันอย่างต่อเนื่องไม่เพียงแค่ช่วงหน้าหนาว หรือว่าช่วงเทศกาลต่าง ๆ เท่านั้น

ในปี พ.ศ.2558 มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมายังจังหวัดน่านกว่า 7 แสนคน สร้างรายได้กว่า 2 พันล้านบาท ซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่น้อย แต่เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับ “หลวงพระบาง” สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแล้วนั้น หลวงพระบางมีนักท่องเที่ยวน้อยกว่าน่านถึง 2 แสนคน แต่กลับสร้างรายได้ถึง 4 พันล้านบาท ซึ่งมากกว่ารายได้ของจังหวัดน่านเป็นเท่าตัวทั้งที่มีภูมิศาสตร์คล้ายคลึงกัน

เหตุผลที่เป็นเช่นนั้นเนื่องจากจุดยืนของหลวงพระบางคือเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สำหรับลูกค้าชั้นดี มีกำลังซื้อสูง ซึ่งจะอยู่ในส่วนของตลาดไฮเอนด์ ต่างกับน่านที่ยังไม่ได้แสดงศักยภาพในจุดนี้ จึงทำให้เสียโอกาสในการสร้างรายได้จากจุดนี้ไป

 

 

 

 

 

SME Development Bank จึงได้มุ่งยกระดับผู้ประกอบการเชิงท่องเที่ยวและวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดน่านเพื่อเพิ่มมูลค่าและเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้การพัฒนาแบบ “Green Hotel”หรือการดำเนินธุรกิจที่พักและการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการอนุรักษ์วิถีการดำเนินชีวิตในแบบชุมชนดั้งเดิม

  

 

 

 

 

 

โดยผู้ประกอบการจำนวนมากได้ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องนี้ จึงได้ร่วมกันสร้างการบริการที่ดีและร่วมมือกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างเมืองน่านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถสร้างรายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งยังสามารถประหยัดต้นทุนได้เป็นอย่างดี ด้วยการอบรมผู้ประกอบการและการลงพื้นที่เพื่อดูงาน พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแบบถึงที่รวมไปถึงการสนับสนุนทางด้านสินเชื่ออีกด้วย

นอกจากนั้น ผู้ประกอบการโรงแรมยังร่วมมือกันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนควบคู่ไปด้วย โดยการใช้วัตถุดิบจากชุมชน เช่น วัตถุดิบประกอบอาหารและผลิตภัณฑ์อาบน้ำ เป็นต้น เพื่อให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและช่วยประชาสัมพันธ์ไปในตัว

  

 

 

 

 

 

ด้วยเหตุนี้จึงทำให้“น่าน” เป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวต้องมาให้ได้สักครั้งในชีวิต เพราะเป็นเมืองที่รายล้อมไปด้วยอากาศบริสุทธิ์ พร้อมทั้งบรรยากาศของพื้นที่สีเขียวซึ่งเต็มไปด้วยกลิ่นอายของธรรมชาติ ทั้งไอดิน และกลิ่นหญ้า อีกทั้งยังเป็นเมืองที่สะอาด อาหารการกินหลากหลาย และชาวน่านก็ยิ้มแย้ม ใจดี มีน้ำใจให้กับนักท่องเที่ยวทุก ๆ คนอีกด้วย

สำหรับท่านที่สนใจรับชมข่าวสารหรือแนวคิดดี ๆ จากเหล่าผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จและผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมหรือที่พักในจังหวัดน่าน รวมถึงคลังความรู้เรื่องการเป็น SME ที่ SME Development Bank มุ่งพัฒนาตลอดมา ก็อย่าลืมติดตามช่องทางYouTube Channel: SME Development Bank เพื่อการเติบโตที่มั่งคั่งและยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น