Smart TechTechnology

Mark Zuckerberg เจ้าของ Facebook โพสต์แถลงการณ์คืนความสุขให้กับประชาชน

Mark Zuckerberg
แชร์

สรุปประเด็นแถลงการณ์ของ Mark Zuckerberg ที่ได้โพสต์ข้อความใน facebook เรื่องการเปลี่ยนแปลง facebook  ครั้งสำคัญในปี 2018 มีใจความได้ว่า

1.จะทำให้การใช้เวลาอยู่บน facebook กลายเป็นเวลาที่มีคุณค่าและดีต่อใจ

2.จะปรับการใช้งาน facebook ให้กลับไปยังจุดเริ่มต้นคือการเป็นพื้นที่ให้คนติดต่อกันสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนและครอบครัว

3.ได้รับ feedback จากคนใช้งานว่าทุกวันนี้หน้าจอเต็มไปด้วยโพสต์ของธุรกิจ แบรนด์ และสื่อต่างๆ เต็มไปหมด จนข้อความของเพื่อนและครอบครัวหายไปหมด

4.จึงต้องขอกลับไปยังจุดยืนเดิมของ facebook ด้วยการจัดระเบียบใหม่ ด้วยการคืนหน้าจอของเพื่อนและครอบครัวกลับมา

5.เราอยากให้ความสนุกและความสุขกลับมา โดยพยายามศึกษาและวิจัยสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างระมัดระวัง

6.ผลจากงานวิจัยบอกว่าคนเราจะมีความสุขจากการได้ติดต่อกับเพื่อนฝูงและญาติพี่น้องมากกว่ารูปและวิดีโอของสื่อและแบรนด์ต่างๆ

7.จากเหตุผลข้างต้นเราจึงให้ทีมงานทำการเปลี่ยน facebook อย่างระมัดระวัง เพื่อให้การเชื่อมต่อยังคงเป็นไปอย่างถูกต้อง

8.เราได้ทำให้ News Feed ของ facebook กลับมาเป็นพื้นที่ของเพื่อน ครอบครัว และกลุ่มที่สนใจเรื่องเดียวกันอีกครั้ง

9.คุณจะเห็นโฆษณาจากแบรนด์ต่างๆ น้อยลง คุณจะเห็นข่าวจะสื่อต่างๆ น้อยลง

10.อยากจะบอกชัดๆ ว่าที่ทำทั้งหมดนี้ก็เพื่อทำให้การใช้เวลาบน facebook กลับมามีค่าเหมือนเดิม คือเป็นการเชื่อมโยงระหว่างญาติสนิทมิตรสหาย อย่างที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่แรก

เราจะทำการเปลี่ยนแปลงอย่างดีเพื่อให้กระทบกับผู้ใช้งานทุกกลุ่ม ขอให้มีความสุขกับการใช้ facebook

ข้อมูลจาก Facebook Mark Zuckerberg

แสดงความคิดเห็น