ข่าว

ตัวอย่างภาพธนบัตรไทย ในหลวง ร.10 เริ่มใช้ 6 เม.ย. นี้

แชร์

ตัวอย่างภาพ ธนบัตร (ในหลวง รัชกาลที่ 10)

ธนาคารแห่งประเทศไทย แถลงการออกใช้ธนบัตรรูปแบบใหม่ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10) โดยในวันที่ 6 เมษายน ซึ่งเป็นวันจักรีจะเริ่มใช้ธนบัตรราคา 20 บาท 50 บาท และ 100 บาท ส่วนธนบัตรราคา 500 และ 1,000 บาท จะเริ่มใช้วันที่ 28 ก.ค. 61 ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง ร. 10

ซึ่งธนบัตรที่มีการเปลี่ยนแปลงนี้ถูกทำให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น มีแถบสีโลหะด้านหน้าของธนบัตร และธนบัตรชนิดราคา 100 บาทภายในแถบสีมีการเคลื่อนไหว  หมวดอักษรโรมันและตัวเลขอารบิกมีการปรับวางตามแนวตั้งซึ่งแตกต่างจากเดิมที่เลขอยู่ทางแนวนอน

โดยประชาชนสามารถเบิกถอนธนบัตรใหม่ได้ทางธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง รวมถึง ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารอิสลามแห่ง ประเทศไทย

ทั้งนี้ธนบัตรเดิมยังสามารถใช้ได้ตามปกติ

ตัวอย่างธนบัตรรูปแบบใหม่ (ในหลวง ร.10)

ขอบคุณภาพจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น