Financial Services

เถ้าแก่ 4.0 สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ 1% ต่อปี ให้กู้สูงสุด 1 ล้าน

เถ้าแก่ 4.0
แชร์

เถ้าแก่ 4.0 ดอกเบี้ย 1% ต่อปี ให้กู้สูงสุด 1 ล้าน ปลอดชำระคืนต้น สูงสุดไม่เกิน 3 ปี เพื่อผู้ประกอบการรายเล็กได้นำไปลงทุน ขยาย ปรับปรุง พัฒนากิจการ

สำหรับใครที่มองหาสินเชื่อดอกเบี้ยแสนถูกมาต่อยอดธุรกิจ เราขอแนะนำโครงการฟื้นฟูและเสริมศักยภาพวิสาหกิจขนาดย่อม ของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ SME Development Bank ภายใต้ชื่อสินเชื่อ เถ้าแก่ 4.0 ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่มีวงเงินรวมถึง 8,000 ล้านบาท

โครงการนี้ตั้งขึ้นเพื่อผู้ประกอบการรายเล็กได้นำไปลงทุน ขยาย ปรับปรุง พัฒนากิจการ ให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการเริ่มต้นธุรกิจ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ เงื่อนไขให้เบิกจ่ายได้สูงสุดไม่เกิน 30% ของวงเงินหมุนเวียน

โดยทางแบงก์จะให้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท ต่อราย กรณีผู้กู้เคยปรับโครงสร้างหนี้ จะให้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ระยะเวลากู้ยืมไม่เกิน 7 ปี ปลอดชำระคืนต้น สูงสุดไม่เกิน 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา

Call Center 1357

รายละเอียด www.smebank.co.th/loans/Big-Boss

บทความอื่นๆ

แสดงความคิดเห็น