NewsSME News

รถตู้ 1,800 คัน หยุดวิ่งสิ้นเดือนนี้ หลังครบอายุการใช้งาน 10 ปี

รถตู้
แชร์

คณะกรรมการจัดระเบียบรถตู้ สั่งรถตู้ 1,800 คัน หยุดวิ่งทันทีสิ้นเดือนนี้ หลังครบกำหนดอายุ 10 ปี และจะทยอยหมดอายุอีก 1,519 คัน ในปี 62 หากวิ่งต่อต้องเปลี่ยนเป็นไมโครบัสภายใน เดือน ก.ย.2562

เมื่อวันที่ 13 ก.ย. คณะกรรมการจัดระเบียบรถตู้ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ โดย พ.อ.สมบัติ ธัญญะวัน รองผบ.พล.ม.2 รอ. เป็นประธาน คณะกรรมการจัดระเบียบรถตู้ ได้เชิญกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) และชมรมรถตู้โดยสารปรับอากาศร่วมบริการสาธารณะเข้าร่วมหารือ

ในที่ประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบรถตู้ ยังคงยืนยันข้อสรุปเดิม คือ รถตู้ที่ให้บริการประชาชนต้องมีอายุไม่เกิน 10 ปี นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียน และจะไม่มีการยืดอายุเป็น 15 ปี ตามข้อเรียกร้อง เพราะเหตุผลด้านความปลอดภัย ซึ่งรัฐฯ อาจพิจารณาต่ออายุให้ ต่อเมื่อ กลุ่มรถตู้สามารถหาบริษัทหรือสถาบันที่น่าเชื่อถือ เช่น ผู้ผลิตรถตู้ ที่สามารถรับรองความปลอดภัยได้

มติดังกล่าว ส่งผลให้รถตู้ที่ครบอายุ 10 ปี จำนวน 1,800 คัน จากทั้งหมด 6,000 คัน จะต้องหยุดวิ่ง ตั้งแต่วันที่  1 ต.ค. นี้เป็นต้นไป หากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับตั้งแต่ 50,000 – 200,000 บาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดระเบียบรถตู้ฯ จะให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ ด้วยการจัดเส้นทางใหม่ที่ไม่ทับซ้อนกับเส้นทางรถไฟฟ้าต่อไป ส่วนข้อเรียกร้องที่ขอให้มีการเปลี่ยนรถตู้ เป็นรถโดยสารขนาดเล็กไม่เกิน 20 ที่นั่ง ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้ประกอบการนั้น ที่ประชุมยืนยันว่าให้รถตู้ทุกคันที่อายุครบ 10 ปี หลังจากวันที่ 1 ต.ค. 61 ต้องเปลี่ยนเป็นไมโครบัสภายใน เดือน ก.ย.2562

นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ จะตั้งคณะกรรมการศึกษาค่าโดยสารรถตู้ หลังจากกลุ่มรถตู้อ้างว่ามีต้นทุนเพิ่มขึ้น และขอปรับขึ้นค่าโดยสารเฉลี่ย 5 บาท/เที่ยว

สำหรับรถตู้ที่ต้องหยุดให้บริการ 1,800 คันในปีนี้ จะส่งผลกระทบให้คนขับรถมากกว่า 2,000 คนต้องตกงาน และผู้ประกอบการรถตู้ครึ่งหนึ่งคงเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นแทน เพราะยังประเมินผลกระทบจากโครงการรถไฟฟ้าไม่ได้ จึงไม่กล้าลงทุนซื้อรถใหม่

ข่าวอื่นๆ คลิก

แสดงความคิดเห็น