Please assign a menu to the primary menu location under MENU

InnovationKnowledgeTechnology

ที่มาที่ไปก่อน Samsung ระงับการผลิต Note 7

แชร์

เป็นที่ทราบกันแล้วว่า บริษัท ซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด ได้ระงับการผลิตมือถือสมาร์ทโฟนรุ่น Galaxy Note 7 เป็นที่เรียบร้อย หลังจากก่อนหน้านี้มีเหตุการณ์ระเบิดระหว่างชาร์จ เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ผู้ให้บริการทั้งในสหรัฐฯระงับการขายหรือเปลี่ยนเครื่อง Note 7 รวมถึงสายการบินต่างๆที่ห้ามผู้โดยสารใช้โทรศัพท์มือถือรุ่นนี้บนเครื่องบิน หลังจากสายการบิน Southwest Airline เที่ยวบิน994 ที่มือถือ Samsung Galaxy Note 7 เกิดควันขึ้นทำให้ต้องอพยพผู้โดยสารออกมาในที่สุด

เหตุการณ์การระเบิดของโทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy Note 7 ล่าสุด มาจากการเปลี่ยนเครื่องเป็นล็อตใหม่หลังจากเรียกคืน ซึ่งส่งผลกระทบในมุมมองของผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์ Samsung และธุรกิจ อยู่พอสมควร เพราะล้มเหลวในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

สำหรับเรื่องนี้ได้มีผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการออกมาแสดงความคิดเห็น ไม่ว่าจะเป็น Eric Schiffer   ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์และประธานที่ปรึกษา Reputation Management Consultants ให้ความเห็นในเรื่องนี้ว่า ถ้า Samsung Galaxy Note 7 ยังถูกอนุญาตให้วางจำหน่ายต่อไป จะนำไปสู่การทำลายแบรนด์ตัวเองครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์โลกเทคโนโลยี

โดยก่อนหน้านี้ ซัมซุงได้ส่ง Galaxy Note 7 ไปตรวจสอบ พบว่าสาเหตุเกิดจากความร้อน เนื่องจากมีอุปกรณ์บางอย่างในเครื่องสามารถติดไฟได้ง่าย ซึ่งทางบริษัทได้มีการดำเนินแก้ไขทันทีเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในสหรัฐฯ และเมื่อวันที่ 2 กันยายน ที่ผ่านมา ซัมซุงประกาศเรียกคืน Galaxy Note 7 จำนวน 2.5 ล้านเครื่องทั่วโลก เนื่องจากแบตเตอรี่ยังมีความบกพร่องทำให้เกิดไฟไหม้ขึ้นได้

สำหรับ Samsung Galaxy Note 7 ที่เรียกคืนมานั้น ทางบริษัทได้มีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่โดยสั่งจากผู้ผลิตรายอื่นและเริ่มจัดส่งให้กับลูกค้าใน 2 สัปดาห์ทันที แต่ปัญหาที่คล้ายคลึงกันก็ยังเกิดขึ้นเหมือนเดิม ทั้งในวันที่ 5 ตุลาคม ที่ Samsung Galaxy Note 7 เกิดควันขึ้นบนสายการบิน Southwest Airline ในสหรัฐฯ และยังมีเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ Samsung Galaxy Note 7 ยังถูกห้ามใช้บนเครื่องบินในอีกหลายๆสายการบิน เนื่องจากความกังวลเรื่องความปลอดภัย จากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งหมดทำให้บริษัท ซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการระงับการผลิตโทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy Note 7  และขอความร่วมมือจากผู้ให้บริการขายโทรศัพท์มือถือ รวมถึงลูกค้าที่ซื้อสินค้าไปยุติการขาย การใช้งาน

แสดงความคิดเห็น