ธ สถิตในดวงใจน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่9

รวมภาพ ‘ธนบัตรไทย’​ ในยุคสมัยรัชกาลที่ ๙

ธนบัตรไทย
แชร์

ประมวลภาพ ธนบัตรไทย ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่๙ ตั้งแต่ทรงขึ้นครองราชย์ จนสิ้นรัชกาล ซึ่งธนบัตรทั้งหมดได้ถูกนำมาใช้ในสังคมไทยอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบัน มาดูกันว่าธนบัตรแต่ละชนิดมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร คุ้นตาหรือเคยใช้กันบ้างมั้ย

 ธนบัตร ๑ บาท แบบ ๙ รุ่น ๑

ธนบัตร ๕ บาท แบบ ๙ รุ่น ๑

ธนบัตร ๑๐ บาท แบบ ๙ รุ่น ๑

ธนบัตร ๒๐ บาท แบบ ๙ รุ่น ๑

  ธนบัตร ๑๐๐ บาท แบบ ๙ รุ่น ๑

 ธนบัตร ๑ บาท แบบ ๙ รุ่น ๓

 ธนบัตร ๕ บาท แบบ ๙ รุ่น ๓

ธนบัตร ๑๐ บาท แบบ ๙ รุ่น ๓

ธนบัตร ๒๐ บาท แบบ ๙ รุ่น ๓

ธนบัตร ๑๐๐ บาท แบบ ๙ รุ่น ๓

ธนบัตร ๑๐๐๐ บาท แบบ ๙

ธนบัตร ๑๐๐ บาท แบบ ๑๐

ธนบัตร ๕ บาท แบบ ๑๑

ธนบัตร ๑๐ บาท แบบ ๑๑

ธนบัตร ๒๐ บาท แบบ ๑๑

ธนบัตร ๑๐๐ บาท แบบ ๑๑

ธนบัตร ๕๐๐ บาท แบบ ๑๑

ธนบัตร ๑๐ บาท แบบ ๑๒

ธนบัตร ๒๐ บาท แบบ ๑๒

ธนบัตร ๑๐๐ บาท แบบ ๑๒

ธนบัตร ๕๐ บาท แบบ ๑๓

ธนบัตร ๕๐๐ บาท แบบ ๑๓

ธนบัตร ๑๐๐ บาท แบบ ๑๔

ธนบัตร ๕๐๐ บาท แบบ ๑๔

ธนบัตร ๒๐ บาท แบบ ๑๕

ธนบัตร ๕๐ บาท แบบ ๑๕

ธนบัตร ๑๐๐ บาท แบบ ๑๕

ธนบัตร ๕๐๐ บาท แบบ ๑๕

ธนบัตร ๑๐๐๐ บาท แบบ ๑๕

ธนบัตร ๒๐ บาท แบบ ๑๖

ธนบัตร ๕๐ บาท แบบ ๑๖

ธนบัตร ๑๐๐ บาท แบบ ๑๖

ธนบัตร ๕๐๐ บาท แบบ ๑๖

ธนบัตร ๑๐๐๐ บาท แบบ ๑๖

Credit images | Siambanknote

แสดงความคิดเห็น